GŁOSOWANIE

o Godło

kategoria: MARKA ŚMIETANY

GŁOSOWANIE zakończy się 8 listopada 2021 r.

Konsument może oddać tylko jeden głos na wybraną markę.

W/w kategorii zostaną przyznane Trzy Godła dla marek o największej liczbie otrzymanych głosów konsumentów w głosowaniu.

Partner Głosowania

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE