GŁOSOWANIE

o Godło

kategoria: MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

GŁOSOWANIE zakończy się 23 stycznia 2022 r.

Konsument może oddać tylko jeden głos na wybraną MARKĘ.

W/w kategorii zostaną przyznane Dwa Godła dla firm o największej liczbie otrzymanych głosów konsumentów. Zwycięzca głosowania zostanie również wyróżniony
Godłem „Super Marka 2022”.

Partner Głosowania