GŁOSOWANIE

o Godło

kategoria: PODPAŁKI

Głosowanie zakończy się 30 września 2023 r.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Każdy konsument ma możliwość oddania tylko jednego głosu na wybraną markę.

W ramach powyższej kategorii, zostanie przyznane jedno Godło „Super Marka 2023” dla marki z największą liczbą  otrzymanych głosów.

Partner Głosowania

OCENIANE MARKI