Parówki z kurczakiem

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE
TARCZYŃSKI
KRAINA WĘDLIN
BERLINKI
DROBIMEX
SOKOŁÓW
PIKOK
KONSPOL
WĘDLINARNIA
KRAKUS
MORLINY