GŁOSOWANIE

o Godło

kategoria:INTERNETOWE SKLEPY FOTOGRAFICZNE

GŁOSOWANIE zakończy się 01 marca 2022 r.

Konsument może oddać tylko jeden głos na wybrany sklep.

W/w kategorii zostaną przyznane Trzy Godła dla sklepów o największej liczbie otrzymanych głosów konsumentów w głosowaniu.