BADANIA OPINII i SATYSFAKCJI

czytaj więcej

Ogólnopolski Plebiscyt „Innowacja, Jakość, Zaufanie i Prestiż” to prestiżowa inicjatywa mająca na celu wyróżnienie produktów, usług i marek, które zyskały szczególne uznanie oraz pozytywne opinie wśród konsumentów. Jest to przedsięwzięcie, które poprzez szczegółowe badania opinii konsumentów – klientów, dostarcza cennej wiedzy na temat preferencji i oczekiwań szerokiej grupy odbiorców.

Badania opinii są przeprowadzane metodą online za pośrednictwem Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, który zgromadził zarejestrowanych 300 000 respondentów. Wykorzystując losową próbę, badanie obejmuje reprezentatywną grupę dorosłych mieszkańców Polski. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać wiarygodny obraz preferencji konsumentów.

Kluczowym aspektem badania jest selekcja konsumentów – respondentów, dokonywana w sposób zapewniający odzwierciedlenie rzeczywistego zróżnicowania społecznego w zakresie płci, wieku, oraz miejsca zamieszkania. Takie podejście gwarantuje, że uzyskane wyniki są wiarygodne i mogą być rzetelną podstawą do oceny, jakie produkty, usługi oraz marki cieszą się faktycznym zaufaniem i prestiżem wśród Polaków.

Przez transparentność procesu oraz dokładność metodyki, Ogólnopolski Plebiscyt „Innowacja, Jakość, Zaufanie i Prestiż” stanowi ważne źródło informacji zarówno dla konsumentów – klientów poszukujących najlepszych produktów, usług na rynku, jak i dla firm, które dzięki temu wyróżnieniu godłami Ogólnopolskiego Plebiscytu mogą lepiej budować pozytywny wizerunek swojej marki.

O BADANIU

W badaniu opinii uczestniczą konsumenci – klienci, którzy stanowią reprezentatywną próbę obejmującą 1000 respondentów. Badanie uwzględnia rzeczywistą grupę Polaków w wieku od 18 do 65 lat. Ci konsumenci – klienci, poprzez swoje doświadczenie związane z zakupami i użytkowaniem produktów oraz usług, są w stanie uczciwie wyrazić swoje opinie na temat produktów, usług, firm i marek objętych badaniem. Dzięki temu badanie jest wiarygodnym źródłem informacji o postrzeganiu i ocenie tych aspektów przez konsumentów. Badanie realizowane jest metodą CAWI.

WYRÓŻNIENIA PRZYZNAWNE W BADANIU

JAKIE KORZYŚCI DAJĄ ZNAKI
OGÓLNOPOLSKIEGO PLEBISCYTU

  1. Zwiększenie zaufania: Znak wyróżnienia buduje zaufanie konsumentów do marki lub produktu.

  2. Wzrost sprzedaży: Klienci są bardziej skłonni wybierać produkty lub usługi z wyróżnieniem, co może przekładać się na wzrost obrotów.

  3. Lojalność klientów: Wyróżnienia mogą przyczynić się do utrzymania lojalności klientów.

  4. Zwiększenie rozpoznawalności marki: Znak wyróżnienia pomaga w budowaniu świadomości marki.

  5. Podnoszenie standardów jakości: Dążenie do zdobycia wyróżnień skłania firmy do utrzymania i podnoszenia standardów jakości produktów i usług.

  6. Lepsza pozycja na rynku: Zdobywanie wyróżnień umacnia pozycję firmy na rynku.

  7. Efektywna promocja: Wyróżnienia można wykorzystać w kampaniach reklamowych i marketingowych.

  8. Zainteresowanie inwestorów: Znak wyróżnienia może przyciągnąć uwagę inwestorów i partnerów biznesowych.

  9. Wspieranie innowacji: Firmy dążące do zdobycia wyróżnień często inwestują w badania i rozwijają innowacyjne rozwiązania.

  10. Zwiększenie wartości marki: Znak wyróżnienia może zwiększyć wartość marki, co jest korzystne przy ewentualnej sprzedaży lub rozwoju firmy.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY BADANIEM?

PATRONACI "OGÓLNOPOLSKIEGO PLEBISCYTU"

JESTEŚ POLSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ ?

Konsumenci mogą nie wiedzieć skąd jesteś, dlatego warto im się przedstawić. Oznaczając firmę znakiem towarowym „Certyfikat Polska Firma” gwarantujesz  klientom polskie pochodzenie.

CERTYFIKAT RZETELNOŚCI BIZNESU

Certyfikat „Rzetelny Partner w Biznesie” to prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom i instytucjom, które wykazują się szczególną uczciwością i rzetelnością w prowadzeniu działalności gospodarczej. Otrzymanie tego certyfikatu jest potwierdzeniem wysokich standardów etycznych, transparentności oraz solidności w relacjach z klientami, partnerami i dostawcami.

SZPRZEDAJESZ WŁASNE PRODUKTY ?

Jesteś dumny ze swoich produktów? Chcesz być zawsze o krok przed konkurencją, wzmacniając  swoją pozycję na rynku? Oznacz swoje produkty zastrzeżonym znakiem Towarowym „Certyfikat Polski Produkt” potwierdzając nie tylko polskie pochodzenie, ale również siedzibę oraz produkcję na terenie kraju.

Organizatorem Ogólnopolskiego Plebiscytu  „Innowacja, Jakość, Zaufanie i Prestiż” jest:

Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy

Chorzów 41-500 ul. Kościuszki 63

NIP 627-185-47-63  REGON 361574661

email do kontaktu: biuro(małpa)ogolnopolskiplebiscyt.pl

Ogólnopolski Plebiscyt „Nagroda Konsumenta”

Wspiera Fundację Thanks For The Help